Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


officer (ออฟ-ฟิเซอะ) n. vt.
1. เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน
2. เจ้าพนักงานตำรวจ
3. นายทหาร, บรรจุนายทหาร, ทำหน้าที่นายทหาร, บังคับบัญชา, พนักงานของเรือชั้นนายเรือ
4. สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางชนิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน