Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


offer (ออฟ-เฟอะ) n. vt. vi.
1. ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะให้, จะยกให้
2. ราคาที่ให้, ให้ราคา, ประมูล, บอกขาย, บอกซื้อ
3. คำเสนอ, เสนอ
4. แจ้ง, อาสา, ท้า, แสดง (การขัดขืน)
5. คำขอ, ขอ
6. อำนวย, ให้โอกาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน