Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


offcially (อ็อฟฟีฌ-แอลลิ) adv.
1. เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ข้าราชการ
2. โดยตำแหน่ง, ทางราชการ, อย่างเจ้าพนักงาน, เป็นทางการ, ว่าตามทางการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน