Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


offal (ออฟ-แฟ็ล) n.
1. ไส้พุงของสัตว์, เนื้อเน่า, ปลาเน่า
2. ของทิ้ง, ขยะ, เศษเล็กเศษน้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน