Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


off- (อ็อฟ)
1. ทำให้เป็นคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ แปลว่าไม่, ถาก, แฉลบผิดปกติ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน