Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


of sorts
1. ค่อนข้างคล้ายๆ จะครัน ๆหลากชนิด, หลายจำพวก, ปนเปกันยุ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน