Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ocular (ออค-อิวเลอะ) n. adj.
1. แว่น, แว่นทางด้านที่ตาดู
2. เกี่ยวกับตา, ด้วยตา, สำหรับตา, ประจักษ์แก่ตา, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน