Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


octane number
1. ตัวเลขคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคุณภาพน้ำมันในการป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน