Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


octahedron
1. (ออคทะฮี-ดรัน) รูปทรงแปดหน้า, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ออค- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน