Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


occurrence (อ็อคเคอ-เร็นซ) n.
1. เกิดขึ้น
2. มีขึ้น
3. ปรากฏแก่ใจ, นึก, เกิดความรู้สึกขึ้น
4. เหตุการณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน