Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


occupy (ออค-คิวไพ) vt.
1. เข้ายึด
2. เหยียบย่ำ (ที่ดินว่างเปล่า)
3. อยู่ (บ้าน), ถือ (สวน, ตำแหน่ง), ครอบครอง
4. นั่ง (เก้าอี้)
5. ทำให้หมดเวลา, ใช้ (เวลา), เอา (เวลา), เปลือง (หน้ากระดาษ), กิน (เนื้อที่)
6. การหมกมุ่น
7. การงาน, อาชีพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน