Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


obverse (อ็อบเฝิซ-) n. adj.
1. (เหรียญ) ด้านหัว, ด้านหน้า
2. แง่ (ของความจริง) อีกแง่หนึ่งที่ตรงกันข้าม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน