Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


observer (อ็อบเสอ-เฝอะ) n.
1. ผู้สังเกตการณ์ มักใช้เป็นชื่อหนังสือพิมพ์
2. ผู้ตรวจการจากเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน