Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oblivion (อ็อบลีฝ-เอียน) n.
1. ไม่รู้, ลืม, ภาวะถูกลืม, การไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน