Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


objectivity (อ็อบเจ็คทีฝ-อิทิ) n.
1. วัตถุ
2. สิ่งที่ถูกมอง, สิ่งที่จะถ่ายหรือเขียน, บุคคลที่ถูกเพ่งเล็ง, ผู้รับ
3. จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, ที่หมาย
4. กรรมของกริยาหรือบุพบท
5. (การเขียนหนังสือ) เพ่งเล็งในสิ่งที่พูดถึง ไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้ามาปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน