Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


objectivism (อ็อบเจค-ทิฝิส'ม) n.
1. การเพ่งเล็งสิ่งที่แสดง หรือสิ่งที่พูดถึงหรือวัตถุนอกกาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน