Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


obey (โอะเบ-) vt. vi.
1. เชื่อฟัง, อ่อนน้อม, อยู่ในโอวาท, ว่าง่าย, ทำตามคำสั่ง, ปฏิบัติตาม
2. (เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน