Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nylon (ไน-ล็อน) n.
1. วัตถุหลอมเหลวชนิดหนึ่ง ใช้ทำถุงร่ม แปรงสีฟัน เสื้อผ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน