Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nonconformity (นอนค็อนฟอ-มิทิ) n.
1. ลัทธิผู้ถือศาสนาข้างต้น
2. การไม่ยินยอม, ความไม่ลงรอย
3. ความไม่เป็นไปตามลำดับอายุของชั้นหิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน