Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nominative (นอม-อิเนทิฝ) n. adj.
1. ประธานของประโยค, กรรตุการก
2. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง, โดยการแต่งตั้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน