Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nominally (นอม-อิแน็ลลิ) adv.
1. เพียงในนาม, ขึ้นชื่อว่าเป็น, พอเป็นพิธี, ตามตัวเลข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน