Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nocturnal (น็อคเทอ-แน็ล) adj.
1. (นก) หากินกลางคืน, (นิสัย) ชอบกลางคืน, (การกระทำ) เวลากลางคืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน