Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nineteen (ไนน-ทีน-) n. adj.
1. สิบเก้า, เลขสิบเก้า, อายุสิบเก้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน