Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nincompoop (นีน-ค็อมพูพ) n.
1. คนโง่, คนเซ่อ, คนไม่รู้จักความสนุกสนาน, คนไม่รู้จักผู้หญิง, กระเทย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน