Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nightingale (ไนท-อินเกล) n.
1. นกชนิดหนึ่งจำพวกกางเขน สีแดงปนน้ำตาล ร้องเพราะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน