Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


news budget
1. รายการข่าวต่าง ๆ ครั้งหนึ่ง, รายการงบประมาณรายได้ และรายจ่ายของแผ่นดิน
2. ทำงบประมาณ
3. (ของ) แบบประหยัด, ถูก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน