Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


neurology (นิวรอล-โอะจิ) n.
1. แผนกหนึ่งของวิชาแพทย์ว่าด้วยประสาท, ประสาทวิทยา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน