Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


net n. vt. vi.
1. แห, ได้ (กำไร), รายได้) สุทธิ, (กำไร, (ราคา) ขาดตัว, (น้ำหนัก) เนื้อแท้ ไม่รวมหีบห่อ, ตลบ(นก), ดักด้วยตาข่าย, วางตาข่าย, ครอบด้วยตาข่าย, มุ้ง, ตาข่าย
2. เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่ายกับ, ตาข่ายกลางสนามเทนนิส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน