Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


neoclassic
1. (สถาปัตยกรรม) แบบใหม่ซึ่งแปลงมาจากแบบกรีกหรือโรมัน หรือไทยโบราณ, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ นี- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน