Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


neo- (นี-โอะ)
1. แปลว่า ใหม่ บางทีใช้เกี่ยวกับลัทธิ หรือแบบ หรือวิธีซึ่งพ้นสมัยไปแล้วแล้วมีผู้นำมาดัดแปลงใช้ใหม่, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน