Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


neither here nor there
1. ไม่ใช่โน่นไม่ใช่นี่, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน