Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


needful (นีด-ฟุล) adj.
1. ความจำเป็น, ของจำเป็น, คราวจำเป็น, จำเป็นจะต้อง
2. ควรได้รับ, ควรจะต้อง
3. ต้องการ, ขาด, สิ่งที่ขาดแคลน, สิ่งที่ต้องการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน