Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


near (เนีย) adj. vt. vi. adv. pre.
1. ใกล้, ใกล้เคียง, เข้าไปใกล้
2. ใกล้เข้ามา
3. จวน, แทบ, หวุดหวิด
4. ชิด, สนิท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน