Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


navicert (แนฝ-อิเซิท) n.
1. ดู navy นาวี, ใบสำคัญที่เจ้าหน้าที่ออกให้แก่เรือสินค้าแสดงว่าไม่มีของต้องห้าม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน