Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


naturalization (แนแระไลเส-ฌัน) n.
1. แปลงชาติ, ทำ (ต้นไม้, สัตว์) ให้เคยชินกับท้องถิ่น
2. นำ (คำต่างประเทศ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของภาษาพื้นเมือง
3. นำ (ขนบธรรมเนียม) มาใช้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน