Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


natural sciences
1. วิชาเกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง เช่น พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา วิชาแร่ วิชาหิน ธรณีศาสตร์ วิชาเคมี ฟิสิกส์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน