Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nationalism (แนฌ-อะแนะลิส'ม) n.
1. ความเป็นชาติ, ความสามัคคีภายในชาติ, การทำนุบำรุงเอกราชของชาติ
2. ลัทธิชาตินิยม, ความรู้สึกนิยมชาติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน