Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


narrow (แน-โร-) adj. vt. vi.
1. แคบ
2. จำกัดให้แคบ, แคบเข้า, เล็กน้อย
3. หวุดหวิด
4. ถี่ถ้วน, กวดขัน
5. (ฐานะ) คับแคบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน