Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


nag (แน็ก) n. adj. adv.
1. ม้าโซม้าตัวเล็กๆ, คนจู้จี้, ดุด่า, จู้จี้, ถากถาง, แคะไค้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน