Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


my lord
1. ใช้เป็นคำเรียกขุนนางหรือผู้พิพากษาในบุรุษที่สอง เท่ากับใต้เท้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน