Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mutual admiration society
1. บุคคลสองสามคนที่ต่างคอยยกก้นกันการประกันภัยโดยให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้ผลประโยชน์จากกำไรของบริษัทด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน