Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mutiny (มยู-ทินิ) n. vi.
1. ลุมลามขึ้น, ขัดขืน คำสั่ง, แข็งเมือง, กำเริบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน