Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mutilate (มยู-ทิเลท) vt.
1. ทำให้พิการ, ทำให้เสีย, ฉีก, ตัดทอนให้เสียความ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน