Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


must (มัซท) n. adj.
1. (ช้าง) ตกมัน, จำเพาะจะต้อง, จะต้อง, ต้อง, จำต้อง, เวลาตกมัน, กลิ่นอับ
2. น่าจะ (เป็นบ้า) เป็นแน่, ก็คง
3. สิ่งจำเป็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน