Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


museum piece
1. ของที่ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์, ของเก่าของคร่ำครึคนคร่ำครึ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน