Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


multiply (มัล-ทิพไล) vt. vi.
1. คูณ, เพิ่มจำนวน, ทับทวี, ทับถม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน