Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน