Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mulch (มัลช) n. vt.
1. หญ้า ฟาง ใบไม้ที่ใช้คลุมต้นไม้, คลุมด้วยหญ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน