Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mount (เมานท) n. vt. vi.
1. ขึ้น, ยอดเขา, ภูเขา, เช่น, ขึ้นสูง
2. (เลือด) ขึ้นหน้า
3. ม้ารถจักรยานหรือรถยนต์, หาม้าให้ขี่
4. ตั้ง, ติด, ปิด
5. ก่อ, เพิ่มขึ้น
6. กระดาษติดภาพ
7. ทำเรือนสำหรับเกาะเพชรพลอย, เรือน (แหวน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน