Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


motion (โม-ฌัน) n. vt. vi.
1. ดู move เคลื่อน, การเคลื่อนไหว, ส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร
2. ญัตติ
3. กวักมือ, โบกมือ
4. สิ่งที่เคลื่อนออกมา: อุจจาระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน